Zwyci─???cy Fina??u Plebiscytu Handel z Klas─? i U??miechem!

W dniu 20 wrze??nia 2013 Express Illustrowany od??osi?? laureatów pierwszego w „Expressie Ilustrowanym” Plebiscytu Handel z Klas─? i U??miechem. Fina??owi towarzyszy??y ogromne emocje. SMS–y dla uczestników wp??ywa??y do samego ko??ca g??osowania. Linie by??y gor─?ce a?? do pó??nocy 17 wrze??nia, a o ostatecznym wyniku zdecydowa??y oddawane tu?? przed godzin─? zero g??osy.

NAJZDOLNIEJSZA FLORYSTKA

1. Jolanta Pawlik, kwiaciarnia H. Skrzydlewska, ul. Piotrkowska 194, ?üód?? – 416 g??osów
2. Dorota Zgierska, kwiaciarnia Doris, ul. Kurczaki 77, ?üód?? – 368 g??osów
3. Monika Strzelczyk, kwiaciarnia H. Skrzydlewska, ul. Tatrza??ska 30, ?üód?? – 346 g??osów