Kwiaciarnia

Kolczyki z ??ywych r????! Niepowtarzalna bi??uteria na jeden wiecz??r

??wie??e ró??yczki w uszach, storczyki na szyi, bransoletki z p??atków go??dzików i hortensji – delikatne, ulotne jak chwile szcz???cia i jak one niepowtarzalne, pi?kne, niezapomniane. Precjoza z kwiatów, przygotowywane specjalnie na wyj?tkowe okazje, indywidualnie dla ka??dej kobiety, zyskuj? coraz wi?cej entuzjastek. Dzi?ki nim floralna bi??uteria staje si? coraz bardziej popularna.

czytaj więcej ...
Zwyci???cy Fina??u Plebiscytu Handel z Klas? i U??miechem!

W dniu 20 wrze??nia 2013 Express Illustrowany od??osi?? laureatów pierwszego w „Expressie Ilustrowanym” Plebiscytu Handel z Klas? i U??miechem. Fina??owi towarzyszy??y ogromne emocje. SMS–y dla uczestników wp??ywa??y do samego ko??ca g??osowania. Linie by??y gor?ce a?? do pó??nocy 17 wrze??nia, a o ostatecznym wyniku zdecydowa??y oddawane tu?? przed godzin? zero g??osy.

czytaj więcej ...
W kwiaciarniach ju?? wiosna ?? Express Illustrowany

Wyt?skniona przez nas wiosna zawita??a na razie tylko do kwiaciarni i sklepów ogrodniczych. ?odzianie ch?tnie kupuj? w doniczkach hiacynty, krokusy, ??onkile i prymulki – kwiaty zwiastuj?ce koniec zimy.

czytaj więcej ...